Home

De wereld  verandert en om te overleven moeten organisaties ook veranderen.

Bij elke verandering komen dezelfde vragen aan de orde:

 • Hoe verander je een organisatie?
 • Wat is het doel van de verandering
 • Hoe ga je je doel bereiken?
 • Wat doe je met de kennis en ervaring van je medewerkers?
 • Hoe benut je hun potentieel maximaal?
 • Hoe zorg je er ervoor dat alle ideeën een stem krijgen?
 • Hoe zorg je dat je alle ideeën hoort?
 • Hoe zorg je voor de alignement van de visie en de missie van het bedrijf en de werkproces?

Learning Knowmad faciliteert bedrijven bij het beantwoorden van deze vragen door gebruik te maken van LEGO™ SERIOUS PLAY™.  Dit is een wetenschappelijk onderbouwde methode om op een gestructureerde wijze te komen tot strategie- en visieontwikkeling, teamvorming, planvorming en innovatie. De efficiënte en speelse manier met LEGO™-stenen draait om het beantwoorden van een nog onbeantwoorde vraag.

Door het volgens een vast stramien bouwen van een model gaat de vraag leven en komen creatieve antwoorden boven water.  Deelnemers komen aan de hand van vragen steeds dieper tot de kern. Iedere deelnemer bouwt zijn eigen 3D LEGO™ model op basis van de gestelde vragen met speciaal geselecteerde LEGO™ stukken. Dit bouwproces is zeer intuïtief, je handen lijken soms een eigen leven te leiden. De deelnemers geven zelf betekenis aan hun 3D modellen door discussie, kennisuitwisseling, probleem-oplossing en (gedragen) besluitvorming. De methode zorgt ervoor dat individuele inbreng maximaal is – iedereen wordt gehoord.

Omdat veranderen en leren in elkaars verlengde liggen, adviseert, ontwikkelt en traint Learning Knowmad ook op het gebied van digitaal leren:

 • E-learning
 • blended learning
 • MOOC, COOC, SPOC
 • webinars
 • infographics
 • video-instructie
 • platforms voor kennis delen
 • social learning

Door inhoudsdeskundigen van de werkvloer, stakeholders, klanten en andere betrokkenen mede-eigenaar te maken van het leerproces, maakt Learning Knowmad duurzame leertrajecten. Het uiteindelijke doel is een lerende organisatie waar leren in het DNA van uw organisatie zit, zodat er geen externe partijen nodig zijn om ook in de toekomst te blijven leren.