Blog

Trends voor 2018

Omdat de mens van nature nieuwsgierig is, leert hij vanzelf. Dat begint al op de eerste dag van je leven en het gaat door zodat je niet meer kunt!

Zodra je echt moet gaan leren omdat een ander voor jou heeft bedacht dat je iets nieuws moet leren, is de lol er snel af.

Van training naar ondersteuning

Niemand is geïnteresseerd in leerdoelen, competenties, compliance of leuke werkvormen. Het enige wat je dan wilt is zo kort mogelijk bezig zijn om de nieuwe vaardigheid te leren. Deze “time to capability” wordt steeds korter, want de markt verandert snel. Technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat onze kennis snel verouderd en kennis kan je overal opzoeken. Nieuwe vaardigheden zijn belangrijk in deze snelle maatschappij te kunnen blijven functioneren.

Performance support is op sommige werkplekken niet meer weg te denken. Leerdoelen zijn dan plotseling ook niet meer belangrijk, maar de prestatie op de werkvloer wel!

Kennisdelen en de circulaire economie

Ook bij organisatieveranderingen moeten medewerkers ondersteund worden. De transformaties die plaatsmoeten vinden worden vaak ondersteund met leerprogramma. Kennis kan je altijd opzoeken maar de waarde van die kennis voor de organisatie blijft belangrijk. Een leerprogramma zal dan ook steeds vaker gericht zijn op het verwerven, delen en toepassen van nieuwe kennis. MOOC, COOC en SPOC zijn dan goede manieren om mee aan het werk te gaan.

Push of pull?

Nu de economie weer aantrekt en steeds meer jonge medewerkers een start maken op de arbeidsmarkt, is het tijd voor nieuwe leerbelevingen. De scholier heeft met werkplekleren, simulaties en blended learning tijdens zijn schooltijd al zoveel mogelijkheden geproefd dat een E-learningmodule hem niet meer kan verleiden tot leren. Het hem verplichten werkt al helemaal niet. Maar een game spelen om tot nieuwe vaardigheden te komen, daar is deze millennium wel voor te porren. Ook videobased learning en kennis delen op een leerplatform motiveert hem, zeker wanneer hij daarvoor badges kan scoren voor op zijn LinkedIN-profiel.

De werknemer gaat steeds meer denken als een consument; de kunst is om hem te laten blijven leren.

 

Blended        

Om werknemers in de toekomst te laten blijven leren, zijn klassikale trainingen niet meer genoeg. Alles in de cloud laten plaatsvinden, is het antwoord ook niet. Een leerplatform moet bestaan uit verschillende mogelijkheden. Via apps, social learning, kennisdelen en het valideren van de kennis die werknemers buiten de organisatie verwerven, wordt de toekomst van corporate learning. Veel organisatie zijn al op papier bezig met 70-20-10 maar in de praktijk wordt er nog weinig concreet mee gedaan terwijl de 70 procent van wat je leert, toch echt niet op de werkplek gebeurt maar in de sociale omgeving van de werknemer.

KPI’s en impact

Kennis over technologie ondersteund leren behoort niet tot de bagage van de gemiddelde HR-medewerker, zelfs niet wanneer deze zich L&D business partner noemt. Een leerontwerp heeft didactische en onderwijskundige input nodig. Dus geen adviseur die vanaf de zijlijn meekijkt en alweer verdwenen is op het moment dat een leertraject geëvalueerd wordt, maar een werknemer die mee draait in het bedrijf en die weet hoe de verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Leren is cyclisch en blijft aan veranderingen onderhevig.